Schoonheidssalon Beauskin

Beauskin

Privacy Policy

Schoonheidssalon Beauskin, gevestigd aan Paulus Potterstraat 87, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Schoonheidssalon Beauskin respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens:

Paulus potterstraat 87

1318 PL Almere

+3136-5232529

+316-55865178

info@schoonheidssalon-beauskin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Beauskin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– gezondheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Beauskin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Verslag van de behandelingen en daarmee behaalde resultaten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Beauskin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Beauskin bewaart geen enkele informatie op de website en in de database van de website. Schoonheidssalon Beauskin bewaard binnen de schoonheidssalon je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienstverlening heeft plaatsgevonden. Indien wij een dienstverlening met je hebben dan bewaren wij deze gegevens zolang je een klant ben van Schoonheidssalon Beauskin.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Beauskin verstrekt geen informatie aan derden!

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Beauskin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Beauskin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalon-beauskin.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Beauskin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@schoonheidssalon-beauskin.nl. Schoonheidssalon Beauskin heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Wijziging Privacy Beleid

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy Beleid van schoonheidssalon Beaskin, dan kunt je deze richten info@schoonheidssalon-beauskin.nl Schoonheidssalon Beauskin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Wij adviseren je regelmatig dit Privacy Beleid te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leeg
    Maak een afspraak